lördag 23 februari 2013

Har du inget hjärta?Den hjärtlöse. 
Det ska fan vara statstjänsteman. Du har ett jobb, du är utbildad för det och arbetsuppgiftens gränser omgärdas av lagar och regler som en demokratiskt vald församling satt. För såvitt jag vet väljer folket fortfarande sina företrädare. Man får helt enkelt vad man röstat på.

Men tjänstemannen, vid Migrationsverket, vid Försäkringskassan, eller kanske som polis, drabbas av folkets ilska, spott och spe när hen försöker utföra sitt jobb. Det jobb för vilket vår lagstiftande församling satt gränserna.

"Har du inget hjärta???" skriker folket. Och kräver att tjänstemannen ska lyssna till sitt hjärta istället för att följa reglerna för arbetet:

"Du utförsäkrar människor i linje med de regler och lagar som gäller - har du inget hjärta?"
"Du avslår människors begäran om personlig assistans, helt i enlighet med vad politikerna bestämt - har du inget hjärta?"
"Du avvisar folk till andra länder för att regelverket säger att du ska det - har du inget hjärta?"
Och på kommunal nivå: "Du ger inte folk något socialbidrag - har du inget hjärta?"

Under tiden som tjänstemännen försöker förklara reglerna för sitt arbete, vilka hela tiden ändras, så duckar de ansvariga politikerna någon annanstans och hoppas att det blåser över.

Det brukar ju göra det.

Och nästa val pratar vi om något annat. Väljarnas minne är kort. Små ändringar i statliga regelverk inte särskilt intressanta att diskutera.

26 kommentarer:

 1. Auschwitzvakterna följde bara de regler de fått de också. Tron på staten kan få i princip vilken människa som helst att begå övergrepp mot andra.

  Det vanligaste grundargumentet som rättfärdigar dessa övergrepp är "det allmännas bästa".

  Tron att staten det är vi är den bästa grogrunden för fascism som åtminstone jag kan föreställa mig.

  För ett antal år sedan blev jag fullt medveten om hur snabbt normaliseringsprocessen fungerar för de flesta av oss människor. Ur detta har jag förstått att de flesta av mina medmänniskor är presumtiva Auschwitzvakter.

  De flesta skulle kalla detta för en oerhörd cynism. För min del tycker jag det är en oerhört viktig kunskap, den enda garanten för att det inte skall vara sant. De farligaste och de första att bli ondskans lakejer är de som anser sig genomgoda och i det blir självrättfärdigande.

  Vi behöver våga se vår ondska och ur det hämta ödmjukheten som blir det godas förstärkare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, många övergrepp begås i godhetens namn.

   Radera
  2. http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/ondskan-ar-inte-banal

   Radera
  3. Intressant. Skulle alltså alla dessa tjänstemän identifiera sig med makten och tycka att de gör något gott? Jag tror snarare, om vi ska prata om socialtjänsten - som jag känner till rätt väl - att tjänstemännen försöker förflytta sig inom systemet för att hitta en position där man får lite respit, den minst onda positionen som fortfarande ger dig en lön att leva på. Om vi fortsätter med nazistparallellerna så skulle det betyda att om man jobbar i förrådet i Auschwitz och bara tar hand om folks kläder, så är man inte lika ond som de som föser in dem i gaskamrarna?

   Radera
  4. Jag tror inte att alla tjänstemän identifierar sig med makten. Och jag tror, precis som du säger, att många försöker göra det bästa i en omöjlig situation. Däremot så tror jag att det är en risk. Vem orkar i längden jobba något de inte kan rättfärdiga för sig själva? Om man inte byter jobb tror jag det helt enkelt finns en risk att man hittar sätt att rättfärdiga det.

   Radera
  5. Det vore kul att, till valet, få se politikerbloggen: "Här gör jag studiebesök vid polisen och får äntligen vara med och verkställa ett avvisningsbeslut" Eller: "Jag sitter med vid försäkringskassans möte med Kalle. Vi talar om för honom att vi har räknat ut att han kan gå på toaletten själv och inte behöver så många timmar assistans".

   Radera
 2. För en gångs skull kan jag hålla med Patrick Sellman i sak, undrar om det är första gången han inte skyller sakernas tillstånd på socialdemokraterna också? Kanske ett förbiseende bara?

  Det måste vara ett straff att arbeta på Försäkringskassan numera, även om det helt klart finns tjänstemän där som kraftigt aspirerar på att efterlikna en Josef Mengele, Rudolf Höss eller Hauptsturmführer Josef Kramer, men de flesta är tills vidare glada att ha en lön tror jag.

  SvaraRadera
 3. @Man with no name

  Jag för min del tror att vid närmare eftertanke så är vi överens om väldigt mycket.

  Vad gäller socialdemokratin så är den väldigt nära släkt med de ovan nämnda ideologierna med den skillnaden att de är extremt stigmatiserade till skillnad mot socialdemokratin.

  Socialdemokratin och övriga kollektivistiska ideologier som hade stort inflytande under större delen av 1900-talet bär skulden till de extrema monster till stater som vi har idag.

  Inte minst i vårt land bär socialdemokratin den i särklass största skulden till detta. Mest vad det gäller socialiseringen av ekonomin och social ingenjörskonst.

  Sossar brukar med automatik lägga på SAP epitetet "de goda". Jag har väldigt svårt att se detta.

  För övrigt har jag inte mycket till övers för sossar och övriga etatister oavsett om de kallar sig S, M,V, C, Mp, Sd eller något annat. Våra sk liberaler i Fp är nog mer lika de övriga ovan nämnda politiska inriktningarna. Bara för att nämna något de driver hårt statlig övervakning av medborgarna, förbud mot hemskolning, hård central reglering av de statliga indoktrineringsinstitutionerna långt bortom modern forskning helt styrd av ideologi, införande av superstat och super valutor helt utanför individernas påverkan.

  SvaraRadera
 4. Skillnaden kanske ändå är att befolkningen inte genom demokratiska medel kunde hindra det som skedde i Auschwitz. I vårt land får vi den lagstiftning vi (majoriteten samt i politiska uppgörelser) önskar genom att välja våra företrädare. Kalla mig cynisk, men jag tror att väldigt få har förmåga att se sambanden mellan regelverket och de individuella fallen. Därför tror man gärna på att statstjänstemän är ondskefulla, men är inte beredd att rösta för öppna gränser eller generösa sjukförsäkringsregler. Just Kalle som man läser om i tidningen ska bli förtidspensionerad, men alla ska för den skull inte undantas från reglerna. Man önskar alltså godtycke för att slippa ta ställning i sakfrågan.

  SvaraRadera
 5. Som vardande statstjänsteman kan jag bara konstatera att de medborgare som jag träffar på väldigt ofta skriker om att jag ska bryta regler som är till deras nackdel men väldigt sällan är beredda på att gå med på att jag bryter regler som är till deras fördel. Min roll som statstjänsteman är att fatta korrekta beslut utifrån det regelverk som våra politiker har beslutat och politikerna sitter på sina platser eftersom medborgarna har röstat dit dem.
  Vad gäller maktbegär bland statstjänstemän är det inget som jag märker av och jag har kontakt med många olika myndigheter. Den varan har jag sett mer av i den privata sektorn.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Fänrik

   Det du skriver bekräftar endast påståendet att "Staten är drömmen att få leva på någon annans bekostnad".

   Din beskrivning av tjänstemannens roll passar bra in på de mekanismer som används för att rättfärdiga övergrepp.

   Frågan är om det inte är själva systemet med stat och byråkrater som är fel. Statstjänstemän som tycker de kan fatta godtyckliga beslut är enligt mig det sämsta alternativet. Det är definitivt inte ett steg i rätt riktning.

   Statstjänstemän som vägrar genomföra "korkade" beslut och tar konsekvenserna av det skall däremot ha all heder de kan få.
   Tyvärr är det samma konsekvenser som i övriga maffia och maffialiknande organisationer. Uteslutning och bestraffning.

   Radera
  2. @Patrick
   Måste säga att det är lite provocerande när du säger att staten är drömmen att få leva på någon annans bekostnad. Och ärligt talat, den enda som inte lever på någon annans bekostnad är väl den självverksamme bonden.
   För egen del vill jag bidra till att få samhället att fungera så bra som möjligt med dom förutsättningar som är givna. En statstjänsteman ska fatta rättssäkra beslut och om man upplever något som är fel får man försöka påverka internt. Om man inte tycker att det räcker får man ägna sig åt politik istället.
   Din argumentation haltar något. I ena andetaget tycker du att godtyckliga beslut är ett dåligt alternativ i nästa andetag hyllar du de statstjänstemän som vägrar fatta beslut enligt det regelverk de har att följa.

   Radera
  3. @Fänrik

   De beslut politiker tar handlar mycket ofta om att gynna någon på någon annans bekostnad. Handlar det inte om det så handlar det om att kompensera för något annat de ställt till med i tidigare beslut. Är det inte någon som lyckats lobba fram en reglering som försvårar för konkurrenter eller nyetablering så är det någon som vill ha bidrag till något.

   Ytterligare en variant är när politiker skall tvinga på andra sina godtyckliga värderingar rättfärdigade av att de minsann är fler och att de minsann har folkets stöd eftersom folket deltog i lägga lappen i lådan leken för snart fyra år sedan.

   Jag har slutat respektera och acceptera detta med att försöka bilda majoriteter för att med hot om våld eller våld tvinga mina medmänniskor till än det ena godtyckliga än det andra eller för den delen råna mina grannar och andra via ombud på huvuddelen av deras inkomster för att sedan mala sönder deras välstånd i ett korrumperat ofta planekonomiskt monopol sammanhang.

   Jag fogar mig dock inför hotet om att råka ut för någon form av övergrepp.

   När det gäller andetagen så får du se det som jag rankade olika alternativ.
   1. Staten är ett monster och är ett dåligt system byggt i grunden på hot, tvång och våld.

   2. Statens lakejer tar avstånd från idiotier när de sker och tar konsekvenserna av det.

   3. "Jag löd bara order"

   Går säkert att hitta fler graderingar men det var detta jag åsyftade.

   Radera
 6. Maria Korpskog kl. 09:04, wrote:

  "Under tiden som tjänstemännen försöker förklara reglerna för sitt arbete, vilka hela tiden ändras, så duckar de ansvariga politikerna någon annanstans och hoppas att det blåser över"

  Jag gästspelade några år som kommunpolitiker och kan bekräfta detta påstående.

  Det var en genomtänkt och medveten strategi inom politiken, att redan på idéstadiet när obekväma förslag diskuterades internt inom partiets ledning, i förväg kunna hitta lämpliga tjänstemän att skyffla över ansvaret på. Långt innan förslagen blev offentliga.

  Det var ett mycket effektivt sätt att få igenom idiotiska beslut men ändå kunna bli omvald.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Bengt

   Jag gjorde en vända i kommunstyrelsen under slutet på 90-talet i min hemkommun jag också men för att ta ett väldigt bra exempel från de senaste veckorna så kan vi lyfta fram vår "käre" finansminister som ber EU om hjälp med den extrema överskuldsättningen av svenska hushåll.

   Jag kan inte tolka det som annat än att slippa ta beslutet om tvångsamortering utan öppna för möjligheten att skylla på EU.

   Eller finns det någon som kan berätta för mig hur man minskar överskuldsättning annat än genom amortering? Inflation behöver ni inte nämna för det anser jag med rätta är kriminellt. Ingenting annat än skuldsatta och stat som stjäl från övriga.

   Radera
 7. För att ta något dagsaktuellt: är det någon journalist som rapporterat om att det står i regleringsbrevet till polisen att de ska utöka antalet verkställigheter av tvångsavvisningar? En inte enbart retorisk fråga, jag kan ha missat något. Har regeringen fått frågor om sin "beställning"?

  SvaraRadera
 8. @Patrick
  Om nu allting är så dåligt så skulle jag vilja ha din syn på hur Sverige ska skötas......ta fram dina alternativ...

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Bosse

   Var påstår jag att allting är dåligt? Jag påstår och försöker visa på vad staten är och ifrågasätta den "normaliserade" och indoktrinerade bilden av att vi alla måste leva som statsträlar annars är vi osolidariska och att staten det är vi och staten den är god.

   Att bygga ett samhälle på övergrepp som tvång, hot och våld är inte bra. Det är riktigt dåligt om än normalt, så normalt att det är självklart.

   Min syn på hur Sverige skall skötas? Sverige skall inte skötas. Däremot skall en väg skötas, en skogsfastighet skall skötas, en fabrik skall skötas, ett sjukhus skall skötas osv.

   Sverige är i den bemärkelse du använder det en statsbildning som inte är annat än en maktapparat som hävdar sin godtyckliga maktutövning över ett område och alla som vistas där.

   Vad sägs om fria individer som ingår frivilliga avtal till ömsesidig nytta och lever i fredligt samförstånd. Ett samhälle som respekterar äganderätten, ett samhälle där du äger dig själv och frukterna av ditt arbete. Ett samhälle där du är ansvarig för vad du gör och inte kan gömma dig bakom någon statlig juridisk konstruktion eller reglering.

   Radera
 9. @Patrick
  Så det du säger om frivilliga avtal, är egentligen att staten ska privatiseras eller?

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Bosse

   Nej absolut inte. Staten skall bort. Varför upprätthålla ett våldsmonopol som olika grupper kan använda för att förtrycka andra? Räcker det inte med Hitler, Mussolini m.fl för att det skall vara tillräckligt avskräckande. Ett EU som tornar upp sig allt mer i horisonten som en blivande superstat utan allt för stor iver till någon större folklig inverkan.

   Allt det staten gör idag på sitt mer än usla sätt kan lösas på en mängd olika sätt. Säkerligen fler som vi inte kan föreställa oss än de vi kan. Mänskligheten är mycket finurlig när den får chansen.

   Radera
 10. @Bosse

  Om du liksom jag förmodar de flesta gärna har en förmyndare på olika områden så ser jag inget problem med det.

  Ni kan gå ihop, lägga 75% av alla era inkomster i en kassa , anställa någon som ni tillsammans väljer ut som talar om för er hur era pensioner skall sparas, hur era barn skall utbildas och uppfostras, vilken färg ni får ha på huset, ja precis all vägledning som ni har idag.

  Problemet blir när ni tvingar oss andra till det under hot om fängelse m.m., vägrar vi skicka barnen till de statliga uppfostringsinstitutionerna så kidnappas våra barn och vi får mycket stora böter. Vissa tvingas i landsflykt osv.

  SvaraRadera
 11. @Patrick
  Jag har heller inte mycket över för det politiska etablissemanget men jag vill fortfarande leva i en demokrati=folkvilja=majoritetsbeslut. Problemet idag är väl att makten inte längre är demokratisk i så mening att vi inte längre har koll på och kan påverka de flesta beslut som fattas av våra "folkvalda". Ska det bli nån verklig demokrati så får vi nog borsta upp och använda begreppet folkomröstning lite oftare. Många beslut som har tagits av politiker har ingen förankring i folkviljan.....det känns ofta som politikerna tänker: Vi vet bäst!

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Bosse
   Den representativa demokratin är förhoppningsvis ett mellansteg i utvecklingen till mänsklighetens befrielse från årtusenden av förtryck.

   Jag för min del ser inte det positiva med majoritetens diktatur. Ser inte varför övergrepp blir rättfärdiga för att de utförs av det stora flertalet. Pöbelvälde manipulerat av media och egenintressen låter inte speciellt attraktivt i mina öron.

   Jag hade gärna sett att jag hade skyddats från detta.
   Många tror att det måste finnas en stat som garanterar den enskildes rättigheter. Jag för min del är övertygad om att stater alltid löper amok, olika intressen tar över dem, ibland är det sådana som Hitler eller Mussolini, ibland är det en demokrati där folk drömmer om att slippa ta ansvar och att få leva på någon annans bekostnad.

   Är det inte dags att vi försöker sträva efter ett samhälle som inte bygger på våld och övergrepp utan frivillighet? Ett samhälle där frihet inte betyder frihet från ansvar.

   Radera
 12. Hur vill du då göra med lagar och regler? De finns ju till för att garantera t.ex. äganderätten... eller vill du garantera din egendom med din egen vapenmakt. Våld och övergrepp kommer ändå att finnas även om det inte är Staten som utför detta

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Bosse

   Ja, du har rätt. Våld kommer alltid att finnas. Det är ett av alla villkor som finns här på vår planet.

   Du måste ha rätt att freda dig själv. Annars kommer slaveri och träldom bara att fortsätta precis som idag.

   Rättssystem är grunden för civilisation. Av någon anledning har det blivit synonymt med stat när det är ett tämligen nytt förhållande i mänsklighetens historia. Inte minst i vår del av världen.

   Är du seriöst intresserad av dessa frågor har jag två böcker på nattduksbordet "Ethics of liberty" av Rothbard och "The enterprice of law" Benson. De ingick i vinterns läslista men är inte avbockade ännu. Ett mycket spännande område inte minst pga att det blivit så svårt för oss att tänka sig ett rättssystem utan stat. Gillar man att få bryta i sina invanda föreställningar så :-) Så som det ser ut i världen just nu så är det nog bra om vi blir många som gör det.

   Radera
  2. Intressant. Ska försöka få tag i de böckerna så får vi ta tag i diskussionen efter det...
   Men nu skiner solen och det är dags att ta sig ut i naturen..

   Radera

Suck, vad jag är trött på spam. Nu får du visa att du är en riktig människa. Välkommen att kommentera! :-)