torsdag 25 april 2013

Svisch!


"Klimatförändringar kommer i många områden att innebära att mängden nederbörd ökar, liksom antalet tillfällen med extrem nederbörd. Detta leder till ökad avrinning och erosion och därmed ökad sannolikhet för och omfattning av moränskred och slamströmmar. Detta kan i högre grad hota både människoliv som byggnader, infrastruktur och annan egendom. Det är väsentligt att hänsyn tas till detta i planprocessen för både ny bebyggelse och infrastruktur. "
          "Moränskred och slamströmmar", www.swedgeo.se Om kommunen säljer en tomt till dig. Vilket ansvar har kommunen då att berätta vilka jordarter ditt framtida hus ska stå på?

Idag tar Sveriges Radio upp ras- och skredrisker. SR gör sitt jobb ordentligt och länkar till ett antal intressanta kartor. Man berättar om stackars Lilla Edet, som först förra året - i samband med Göta Älv-utredningen - fick veta exakt hur stora problem man har.

Exakt hur stora problem man kommer att få, i samband med klimatförändringar, är svårare att veta. Eftersom Västra Götaland till stor del är skapat av lera - och kommer att få kraftigt ökad nederbörd- så ser det ju inte bra ut. 
SGI åskådliggör klimatförändringar och skredrisk

Det finns ett par pågående konflikter runt rasskred, där kommun/enskilda fastighetsägare och stat tillsammans diskuterar vem som ska betala. Om det handlar om fastigheter som funnits på platsen i århundraden så är det inte mycket man kan göra åt saken. Då är det den enskilde fastighetsägarens ansvar att förebygga rasriskerna.

Men om kommunen prospekterar för nya områden? Det är ju bara Göta Älv-dalen som är kartrerad. "Områden som idag uppfattas som stabila kommer behöva åtgärdas", skriver SGI på sin hemsida.

Jag skulle vilja höra den blivande villaägare som ber om upplysningar om hur jordlagren ser ut, ner till femtio meters djup.

Översvämningar växer långsamt, timme för timme. Skred är läskigt. Det går fort. Från ena minuten till den andra. Kanske till och med för läskigt för en kommun att orka ta in i sin beräkning?


1 kommentar:

  1. Och ändå har kunskapen om detta funnits sedan lång tid tillbaka. Skredkommissionen publicerade många rapporter men las ner 1996. Räddningsverket stabilitetskarterade Lilla Edet redan i början av 2000-talet, hur stor hänsyn har man tagit till de förslag till fortsatt arbete som framfördes där? Kanske är det inte så jättesynd om Lilla Edet?

    SvaraRadera

Suck, vad jag är trött på spam. Nu får du visa att du är en riktig människa. Välkommen att kommentera! :-)