lördag 10 november 2012

fleecetröjorna sabbar ditt dricksvatten
                                      mysigt fleeceplagg från www. northcoastpets.com

2, 5 miljoner svenskar får sitt dricksvatten från Mälaren. Men vattenkvaliteten försämras i rask takt. En av alla delförklaringar är fleecetröjorna vi bär, berättar Thomas Johansson vid Havs- och vattenmyndigheten för Expressen
"Ett tilltagande bekymmer är små plastpartiklar från exempelvis fleecetröjor och träningskläder som innehåller aluminium och ska vara luktfria. Med plastpartiklarna följer ämnen som de kommunala reningsverken inte är konstruerade för att klara."
I rapporten "Säkrare dricksvatten" spår Svenskt vatten att priset på vattentjänsterna de närmaste tjugo åren behöver fördubblas. Det motsvarar en höjning på 400 kronor i månaden för en vanlig familj. Branschorganisationen hoppas att viktiga dricksvattentäkter i framtiden ska klassas som riksintresse. 

"Mälarens värde som dricksvattenresurs är mycket högt. I en förstudie utförd på Chalmers har det potentiella värdet av Mälarens ekosystemtjänster och sociotekniska systemtjänster samt dess värde för människors välbefinnande beräknats till ca 40 miljarder kronor .  Dricksvattenproduktionen värderades här till 2 miljarder per år. Det är dock svårt att dra några slutsatser av dessa beräkningar. Det finns ingen alternativ vattenresurs av samma storleksordning i närområdet som kan ersätta Mälarens funktion som dricksvattenresurs, i princip kan den därför betraktas som oersättlig. De alternativ som har nämnts är Dalälven och Vättern, för båda dessa erfordras långa överföringar i ledningar eller tunnlar. Kostnaden för detta blir hög, i storleksordningen 10-20 miljarder. Vattenkvaliteten är dock inte helt jämförbar, t.ex. har utsläpp från gruvor och industrier tidigare gjorts till Dalälven och tungmetaller m m kan ha lagrats i bottensedimenten."

ur "Robust och klimatsäkrad dricksvattenförsörjning för Stockholms län" rapport VAS-rådet 2011

Mer från samma rapport: 
Olika frågor är aktuella i olika tidsperspektiv:

2010 Enskilt VA kontra utbyggnad VA-system. 
        Säker distribution av dricksvatten

2030 Förändrad vattenkvalitet. 
         Mälarens nyttjande och prioriteringar

2050 Ökad risk för saltvatteninträngning i Mälaren

2100 Mälaren - söt eller salt?


400 kronor mer i månaden. Det blir något för politikerna att rakryggat stå upp för. 

2 kommentarer:

 1. Jag förstår inte varför någon rimligtvis skulle använda fleece? Ull är varmare, värmer bättre även när det är fuktigt, släpper inte ifrån sig gifter, är inte producerat av ändliga naturresurser, är inte lättantändligt.

  Fleece är bara ett billigt sätt att bli av med PET-flaskor som korkade konsumenter köpt med hull och hår. PET-flaskorna behöver vi naturligtvis inte heller. Engångsförpackningar av ändliga och giftiga resurser är vansinnigt och helt ohållbart att använda i ett längre perspektiv. Jag skulle aldrig sjunka så lågt att jag köpte en PET-flaska.

  SvaraRadera
 2. Jag tar hem gott vatten från landet i petflaskor. De väger tomma nästan inget och jag återanvänder dem gång på gång. Glas hade varit mer opraktiskt pga tyngd och krossrisk. Möjligen med ull runt glas, men tyngden återstår och risken med hår i vattnet.

  Vad är risken med PET? Jag förstår det här med fleece och kornrester i Mälaren men innan flaskan mals?

  Vänliga hälsningar

  Nanotec


  SvaraRadera

Suck, vad jag är trött på spam. Nu får du visa att du är en riktig människa. Välkommen att kommentera! :-)